wza.org.pl

Oprysk na chwasty

Ze względu na ciepłą zimę efekt zabiegów chwastobójczych wykonanych w okresie jesiennym nie będzie skuteczny. Dodatkowo, gdy wiosna będzie chłodna i długa, wówczas pojawi się jeszcze jeden problem: chwasty na skutek trudności z terminowym odchwaszczaniem będą rosły. Dlatego należy w dogodnym terminie wykonać oprysk na chwasty takim herbicydem, który gwarantuje skuteczną likwidację chwastów będących w późniejszych fazach wzrostu i rozwoju. Ponadto należy zastosować wyższe z zalecanych przez producenta dawek. Pozwoli to uchronić plantatora przed dodatkowymi kosztami.


Agromika Michał Kiciński
Pniewo 80b
99-311 Bedlno
tel. 604 083 804

17 wpis

4 wpisy

17 wpis

16 wpis

16 wpis

15 wpis

16 wpis

18 wpis

16 wpis