wza.org.pl

Zawód – doradca podatkowy

Wśród wymogów niezbędnych do jak najlepszego wykonywania zawodu doradcy podatkowego najważniejsze są: bardzo wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji w celu poszerzenia wiedzy o aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, członkostwo w Izbie Doradców Podatkowych, która monitoruje prawidłowe wykonywanie zawodu oraz obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, któremu podlegają czynności doradztwa podatkowego wykonywane np. przez kancelarię „Doradca podatkowy – Steurberater”.


Doradca podatkowy - Steurberater
Logenstraße 8
15230 Frankfurt (Oder)
tel. 0335/86949279

17 wpis

4 wpisy

17 wpis

16 wpis

16 wpis

15 wpis

16 wpis

18 wpis

16 wpis